CENNÍK

Cenník je orientačný. Každému klientovi sa venujeme individuálne.

Spracovanie jednoduchého účtovníctva
Úvodné nahodenie firmy do programu
10€
Poplatok za každú zaúčtovanú položku (zápis v peňažnom denníku)
1-99 položiek
0,9€
100 a viac položiek
0,8€
Spracovanie podvojného účtovníctva
Úvodné nahodenie firmy do programu
15€
Poplatok za každú zaúčtovanú položku (zápis v evidencii)
1-99 položiek
1€
100-199 položiek
0,9€
200- 299 položiek
0,8€
300 a viac položiek
0,7€
Spracovanie miezd
Úvodné nahodenie firmy do programu
15€
Zamestnanec na TPP, DVP a DPČ
5€
Prihlásenie nového zamestnanca
8€
Odhlásenie zamestnanca
8€
Elektronická komunikácia so SP, ZP a FS
15€
Vypracovanie pracovnej zmluvy, dohody
20€
Ročné zúčtovanie dane
20€
Spracovanie daňových priznaní
Príjmy zo závislej činnosti TYP A
1-2 potvrdenia
20€
3 a viac potvrdení
30€
Príjmy zo závislej činnosti, tuzemsko + zahraničie TYP A
60€
Príjmy zo živnosti uplatnenie paušálnych výdavkov TYP B
50€
Jednoduché účtovníctvo TYP B
50€
Učtovná závierka fyzických osôb
30€
Podvojné účtovníctvo TYP PO
100€
Účtovná závierka právnických osôb
60€
Daň z motorových vozidiel + každé ďalšie auto
25€ + 10€
Daňové priznanie k DPH + kontrolný výkaz
30€
Súhrnný výkaz
15€

Našim cieľom je pomáhať vám

Klienti sú u nás na prvom mieste. Prezrite si ponuku našich služieb, naplánujte si bezplatnú konzultáciu a zistite, ako môžeme pomôcť práve vám.